ביונד
ביונד

Beyond Meat

Vegan burger with lettuce, tomato, red onion, aioli, and herb mustard, served with roasted cracked potatoes