ניו יורקר
ניו יורקר

New Yorker

Soft bun filled with hot roast beef slices, herb mustard, and fresh vegetables, served with a green side salad