סלמון מפורק
סלמון מפורק

Salmon Fillet

Boneless salmon, served on a bed of roasted potatoes with herb aioli