סלט חלומי ופסטו אגוזים | המטבח החדש של יהלומה לוי ברשת לנדוור
סלט חלומי ופסטו אגוזים | המטבח החדש של יהלומה לוי ברשת לנדוור

Nicos Halloumi

Halloumi, Tomatoes, cherry tomatoes, cucumbers, Bell Pepper, radishes, Arugula, Kalamata olives, red onion, parsley with mint and scallion mix seasoned with Lemon-Mint Dressing
for vegan option Vegan feta cheese.
Served with whole grain bread.