פסטה-מיטלסבוס-(2)
פסטה-מיטלסבוס-(2)

Our Mujaddara

Whole round rice, green baladi lentils, black caviar lentils, and crispy shallots, served with a finely-chopped green salad and a saucer of yogurt/tahini