סלטאיכרים | המטבח החדש של רשת לנדוור
סלטאיכרים | המטבח החדש של רשת לנדוור

Italian Farmer’s Salad

Mozzarella, tomatoes, roasted pepper, cherry tomatoes, red onion, lettuce, arugula and radishes. Served on focaccia bread and seasoned with olive oil and balsamic vinegar

for vegan option Vegan feta cheese.