רביולי
רביולי

Goat Cheese Ravioli

with a sauce of your choice:
Pink Tomatoes | 63Nis
Roasted Mushrooms & Cream | 69Nis
Sweet Potatoes, cream & Chestnuts | 69Nis