כריך-חביתה
כריך-חביתה

Omelet Sandwich

Cream Cheese / Tahini, Cucumber, Tomato, Lettuce Served with green salad