kruvit
kruvit

כרובית פריכה

טחינה, סלסה של עגבניות ואורגנו