Mozart, Kiriyat Motzkin - רשת בתי קפה לנדוור - רשת בתי קפה לנדוור

Mozart, Kiriyat Motzkin

  • Mozart, Kiriyat Motzkin

1 Sderot Goshen St., Kiriyat Motzkin

Phone: 04-6811880

Opening hours:

Sunday – Thursday: 08:00-00:00

Friday: 7:30-03:00

Saturday: 08:00-00:00

 

  • Children